Odznaka TOP Agencja Zatrudnienia

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w naszym projekcie skierowanym do Agencji Zatrudnienia działających na terenie naszego kraju. Projekt powstał z myślą o tych z Państwa, którzy chcieliby znaleźć się w gronie TOP Agencji Zatrudnienia i tym samym aplikować o przyznanie odznaki TOP Agencja Zatrudnienia. Warunkiem uzyskania Odznaki jest:

 

  • złożenie oświadczenia o liczbie sporów z kandydatami lub pracownikami agencji, których udało się zrekrutować lub zatrudnić; powinna być ona mniejsza niż 3% w stosunku do wszystkich zatrudnionych / zrekrutowanych pracowników / kandydatów;
  • złożenie oświadczenia o terminowym wypłacaniu wynagrodzenia pracownikom;
  • deklaracja o braku pobierania opłat od kandydatów za skuteczne przeprowadzenie procesu rekrutacji;
  • posiadanie aktualnego wpisu do KRAZ;

 

Dlaczego warto znaleźć się w gronie TOP Agencji Zatrudnienia? 

Przede wszystkim odznaka uwiarygadnia Państwa działalność rekrutacyjną w oczach potencjalnego kandydata bądź klienta biznesowego – można wykorzystywać ją m.in. w mailach, na stronie internetowej oraz w korespondencji biznesowej. Do odznaki dołączamy również dyplom w formie papierowej, stanowiący potwierdzenie przyznania odznaki oraz jakości świadczonych przez Państwa usług.

Ogólnopolski Ranking Agencji Zatrudnienia

Dotychczas nie zorganizowano rankingu agencji zatrudnienia, w którym zostałby uwzględniony szeroki rynek podmiotów świadczących usługi rekrutacyjne oraz usługi pracy tymczasowej zarówno na rzecz klientów mających siedzibę w Polsce, jak i za granicą.

Do tej pory nikt nie podjął się również organizacji konkursu, którego jedyne kryterium stanowiłaby liczba zrekrutowanych osób oraz ilość zatrudnionych pracowników tymczasowych w danym roku kalendarzowym.

Postanowiliśmy to zmienić i dlatego chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w Ogólnopolskim Otwartym Rankingu Agencji Zatrudnienia, stanowiącym wyśmienitą okazję dla firm, którym zależy na promocji marki oraz kampanii employer brandingowej.

Trudnym do zakwestionowania atutem organizowanego przez nas wydarzenia jest przyjęta metodologia badań. Nie wymagamy ujawniania ani danych finansowych, dotyczących obrotów czy zysków firmy, ani też innych wrażliwych informacji, mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa.

Warunkiem wzięcia udziału w Rankingu jest przekazanie Organizatorowi wyłącznie niektórych, ogólnych danych wynikających ze sprawozdania z działalności za 2018 r., złożonego Marszałkowi Województwa właściwemu ze względu na siedzibę agencji zatrudnienia. Uczestnik nie ma jednak obowiązku okazania Organizatorowi treści wskazanych powyżej sprawozdań. Jako wystarczające będzie uważane udostępnienie następujących informacji, pozwalających na stworzenie Rankingu w 4 różnych kategoriach:

  • Liczba osób, dla których agencja świadczyła usługi pośrednictwa pracy w Polsce (rekrutacje stałe, headhunting) – TOP Perm Recruitment Agencies / Poland (najlepsze agencje headhuntingowe w Polsce)
  • Liczba osób, dla których agencja świadczyła usługi pracy tymczasowej (jedna osoba może być sklasyfikowana kilka razy, jeśli wykonywała w ciągu danego roku pracę dla więcej niż jednego pracodawcy użytkownika) – TOP Temp Recruitment Agencies / Poland (najlepsze agencje pracy tymczasowej w Polsce)
  • Liczba osób (tj. ilość umów o skierowanie), dla których agencja świadczyła usługi pośrednictwa pracy na rzecz pracodawcy zagranicznego bez podziału na państwa (rekrutacje stałe, headhunting) – TOP Perm Recruitment Agencies Poland – Abroad Placements (najlepsze agencje headhuntingowe świadczące usługi na rzecz pracodaców zagranicznych na całym świecie)
  • Liczba osób, dla których agencja świadczyła usługi pracy tymczasowej (jedna osoba może być sklasyfikowana kilka razy, jeśli wykonywała w ciągu danego roku pracę dla więcej niż jednego pracodawcy użytkownika) – TOP Temp Recruitment Agencies Poland – Posting of workers (nalepsze agencje świadczące usługi pracy tymczasowej [delegowania] na rzecz zagranicznych pracodawców użytkowników – bez podziału na państwa oddelegowania)

Obiecujemy, że wypełnienie formularza zgłoszenia zajmie Państwu mniej niż 3 minuty.

 

Zapraszamy do udziału!

Jakub Kisielewski oraz dr Dominik Matczak
Wspólnicy agencji marketingowej dla HR & EB

OMG Marketing Kisielewski Matczak sp. j.

Koszt uzyskania odznaki TOP Agencji Zatrudnienia

349 zł netto

Koszt uczestnictwa w rankingu TOP Agencji Zatrudnienia 2018

689 zł netto

Jeżeli chcesz wziąć udział w rankingu, pobierz FORMULARZ (klikając tutaj) i wyślij na adres: biuro@omgmarketing.pl

Skontaktuj się z nami

Telefon: +48 784 905 558
Mail: biuro@omgmarketing.pl
Biuro: ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań


OMG MARKETING KISIELEWSKI MATCZAK SP. J.
NIP: 7831731767
REGON: 36276527400000
KRS: 0000581220