POLITYKA PRYWATNOŚCI I REGULAMIN SERWISU

 1. Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa: (i) zasady korzystania z serwisu www.omgoat.pl (dalej także: „Serwis), którego właścicielem i operatorem jest: SILVERHAND Dominik Matczak, ul. Garbary 35/9, 61-868 Poznań (dalej także: „OMGoat.pl” lub zamiennie „Administrator”), (ii) zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Regulaminie, w tym przede wszystkim podstawę prawną, cel, zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa i obowiązki osób, których dane osobowe są przetwarzane celem dochowania wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”) i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych oraz (iii) informacje dotyczące plików cookies.
 2. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Dominik Matczak. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO. Kontakt z Administratorem: biuro@omgoat.pl
 4. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jak również ma charakter promocyjny i informacyjny oraz nie wymaga podawania OMGoat.pl przez użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem wypełniania formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie (dalej: „Formularz”), umożliwiającego przesyłanie zapytań. Podanie danych osobowych przy wypełnianiu Formularza jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych do kontaktu w zakresie wskazanym w Regulaminie lub Serwisie uniemożliwia nawiązanie kontaktu.
 5. Dobrowolne podanie danych osobowych – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie – jest podstawą nawiązania kontaktu. Poprzez wysłanie Formularza użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu kontaktu lub pobierania publikacji lub w celach marketingowych oraz wyraża zgodę – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez OMGoat.pl.
 6. Niepodanie danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z ww. funkcji zawartych Serwisie. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.
 7. Dane osobowe: (i) będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingowych w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, (ii) w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody, (iii) w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, adres kontaktowy.
 8. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem celem wykonania czynności kontaktowych.
 9. Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. Serwis oraz wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich OMGoat.pl.
 11. Polityka plików cookies jest integralną częścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności serwisu OMGoat.pl.
 12. Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. OMGoat.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez umieszczenie w Serwisie.

 

POLITYKA COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE, ANALITYKA

 1. Dominik Matczak prowadzący działalność pod nazwą SILVERHAND Dominik Matczak, główne miejsce wykonywania działalności: Poznań (61-868), ul. Garbary 35/9 (dalej jako SILVERHAND, „My” lub „„Nas/ Nam/ Nami”) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Państwu jak najlepszą obsługę on-line podczas wizyty na stronie www.omgoat.pl („Strona Internetowa”). Aby to osiągnąć, wykorzystujemy nasze własne i standardowe pliki cookies osób trzecich w celu uzyskania danych o zachowaniu użytkownika podczas wizyty na naszej Stronie Internetowej, a także śledzimy, jak często dany użytkownik odwiedza Stronę Internetową. Zbierane przez nas informacje są anonimowe i nie umożliwiają zidentyfikowania użytkownika jako konkretnej osoby, chyba że użytkownik poda nam swoje dane, wypełniając formularz lub korzystając z innej funkcji oferowanej na Stronie Internetowej. W przypadku zbierania danych osobowych przez OMGoat.pl zbieranie danych jest objęte naszą Polityką Prywatności dostępną pod adresem: www.omgoat.pl 

  Co śledzimy?

  Na Stronie Internetowej nie używamy żadnych plików cookies o niepożądanym i ingerencyjnym charakterze w celu zbierania danych osobowych. Używamy standardowych plików cookies osób trzecich, takich jak Google Analytics, do śledzenia zachowania użytkownika on-line i uzyskiwania informacji statystycznych na poziomie zagregowanym w następujący sposób:

  • Śledzimy liczbę odwiedzin Strony Internetowej, informacje o stronie internetowej, którą użytkownik odwiedził przed wejściem na Stronę Internetową, oraz informacje o stronie internetowej, którą użytkownik odwiedził po opuszczeniu naszej Strony Internetowej.
  • Plik cookie jest przechowywany na urządzeniu użytkownika przez okres nie dłuższy niż dwa (2) lata. W tym celu wykorzystuje się adres IP użytkownika. Cookies są małymi plikami tekstowymi, które przeglądarka użytkownika przechowuje na urządzeniach, za pośrednictwem których użytkownik korzysta ze Strony Internetowej. Pozwala nam to śledzić, czy użytkownik ponownie odwiedza Stronę Internetową.

   

  Jak zarządzać plikami cookies?

  O ile przeglądarka nie zostanie ustawiona tak, by odrzucała pliki cookies, nasz system będzie je wysyłał za każdym razem, gdy użytkownik będzie uzyskiwać dostęp do Strony Internetowej.

  Użytkownik może odrzucić pliki cookies przez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Spowoduje to usunięcie wszystkich szczegółów z pliku cookie. Jeśli jednak użytkownik zmieni ustawienia w ten sposób, może nie mieć możliwości dostępu do niektórych części Strony Internetowej lub możliwości korzystania z określonych funkcji.

   

  Pliki cookies osób trzecich

  Podczas wizyty na Stronie Internetowej mogą Państwo również zauważyć treści od osób trzecich. Możemy również zaoferować Państwu możliwość dalszego angażowania się w nasze działania i udostępniania informacji innym osobom za pośrednictwem sieci społecznościowych, takich jak Facebook, Linkedln i Twitter. Ta treść jest regularnie aktualizowana, dzięki czemu możemy przekazywać Państwu aktualnie i starannie wybrane informacje, które mogą Państwa zainteresować, niemniej jednak może to spowodować, że dostawcy będą przechowywać dodatkowe pliki cookies na Państwa urządzeniu, nad którymi nie mamy kontroli. W związku z tym zalecamy sprawdzanie stron internetowych takich osób trzecich i ich polityk prywatności, aby uzyskać więcej informacji o ich plikach cookies i sposobach zarządzania tymi plikami.

  Pliki cookies używane na stronie www.omgoat.pl

  Strona Internetowa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Jeżeli zdecydują się Państwo na skorzystanie z linku do strony internetowej osoby trzeciej, prosimy pamiętać, że strona ta ma własną politykę prywatności i politykę dotyczącą cookies, i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przed przesłaniem swoich danych osobowych na taką stronę należy zapoznać się z odpowiednimi zasadami obowiązującymi podczas korzystania ze strony internetowej osoby trzeciej.

  Poniżej znajdują się przykłady plików cookies używanych przez www.omgoat.pl, w tym szczegółowe informacje na temat ich przeznaczenia i inne informacje, które mogą okazać się przydatne. Należy jednak pamiętać, że jeżeli zdecydują się Państwo na dostęp do witryn osób trzecich za pośrednictwem strony www.omgoat.pl, poniższa lista plików cookies nie stanowi wyczerpującego wykazu.

  Google Analytics

  • Rodzaj
  • Cookies osób trzecich od Google Inc.
  • Cel
  • Google Analytics stosuje pliki cookies, aby umożliwić nam śledzenie wykorzystania stron i usług w naszych witrynach.
  • Jakie dane są przechowywane?
  • Czas trwania odwiedzin, odsłony stron, lokalizacja, system operacyjny, przeglądarka, ścieżka dostępu, liczba odwiedzin
  • Link do danych osobowych?
  • Nie
  • Rodzaj pliku cookie?
  • Trwały
  • Pliki cookies osób trzecich?
  • Tak, Google Inc.
  • Polityka osób trzecich
  • Link

   

  Zmiany niniejszej Polityki

  Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w niniejszej Polityce, w formie zawiadomień na tej Stronie Internetowej lub kontaktując się z Państwem za pośrednictwem innych kanałów komunikacji.

   

  Kontakt

  Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszej Polityki są mile widziane i prosimy je kierować na adres: biuro@omgoat.pl